Teaching Staff

  

Teaching Staff

Sr. No. Staff
1 Harshda Markan
2 Manisha Shewade
3 Mayuri Peshkar
4 Priyanka  Singh
5 Priyanka  Helchel
6 Samaruddhi Puntambekar
7 Sujata Girdhar
8 Varsha Waghmare

Office Staff

Sr. No. Staff
1 Aparna Baitule
2 D. Ramekar
3 Kirti Chaudhary
4 Kirti Lule
5 Megha Bhagwatkar
6 Prachi Hore
7 Rashika Sorate
8 Shambhu Patel
9 Sujata Deshmukh
10 Sonika Chakraborty
11 Nitin Ganvir